2015 / 2017

DoctorBeat vond medio 2008 zijn oorsprong in de praktijk van Expertisecentrum Morbus Parkinson van de Frankelandgroep te Schiedam. Activiteitenbegeleiders, fysio-therapeuten en muziektherapeuten werden uitgedaagd om beweegprogramma’s voor Parkinson patiënten te maken.
Om dagelijks goed onderbouwde bewegings-programma’s aan te kunnen bieden bleek het noodzakelijk dat deskundige therapeuten hun kennis delen en beschikbaar stellen in kant-en-klare programma’s. En dat is waar DoctorBeat zijn plek mag gaan vinden: in de aanvulling op
fysiotherapie en muziektherapie biedt DoctorBeat extra oefenmateriaal. Oefen-materiaal met een gedegen praktische, maar ook met een wetenschappelijke onderbouwing.
Onze hersenen synchroniseren op een extern ritme. Het aangeven van een ritme helpt om een nieuwe beweging te starten. Andersom helpt het wegvallen van dat ritme om een beweging te stoppen. DoctorBeat vertaalde dit in muziek. Speciaal op maat gecomponeerde muziek, met duidelijke ritmische stimuli en een herkenbare beat. Het is het ritme in muziek dat beweging mogelijk maakt en vergemakkelijkt.